Protectia muncii Bucuresti – Securitate si sanatate in munca

Servicii complete de Protectia Muncii si P.S.I.

Societatea PRESTSERV HRC SRL asigură servicii de consultanță și asistență managerială de specialitate în probleme de securitate și sănătate în muncă, situațiilor de urgență și relațiilor de muncă. Misiunea noastră este să asigurăm aceste servicii de consultanță la cele mai înalte standarde, în concordanță cu legislația în vigoare.
Competențele dobândite precum și cunoștințele acumulate în cei 10 ani de activitate profesională, ne dau posibilitatea să găsim întotdeauna și pentru orice problemă o soluționare rapidă și legală la problemele cu care vă confruntați. Beneficiile obținute prin intermediul serviciilor noastre se traduc în progres, eficiență și succes. Cu siguranță veți fi mulțumiți de seriozitatea, promptitudinea și flexibilitatea cu care ne întâmpinăm clienții.
Experiență: De-a lungul celor 10 ani de existență am acumulat experiența necesară. Am realizat că fiecare client este unic și toata munca noastră se îndreaptă în exclusivitate către nevoile clientului în scopul îmbunătățirii și perfecționării activității sale, în vederea maximizarea profiturilor sale și minimizarea eforturilor.
Accesibilitate: Orice problema aveți o puteți discuta în orice moment cu specialiștii noștri prin telefon, email sau pe teren.
Mobilitate: Avem disponibilitatea să ne deplasăm la sediul clienților noștri de fiecare dată când este nevoie. De asemenea prin asigurarea acestor servicii de competență, specialiștii societății vă reprezintă interesele în relațiile cu organele de control.
Obiectivitate: Desfășurarea serviciilor externe de specialitate se realizează cu imparțialitate, profesionalism și performanță în îndeplinirea responsabilităților care ne revin și răspund cerințelor interesului beneficiarului.
Confidențialitate: Informațiile furnizate și comunicate de clienți noștri sunt și rămân confidențiale, atât pe parcursul desfășurării contractului cât și după încetarea acestuia.