Directive
Directiva este un act legislativ care stabileşte un obiectiv pe care trebuie să îl atingă toate statele membre. Fiecare dintre ele are însă libertatea de a decide asupra modalităţilor de îndeplinire a obiectivului stabilit. Aşa s-a întâmplat, de exemplu, în cazul directivei privind timpul de lucru, care stipulează că munca suplimentară în exces este ilegală. Directiva stabileşte perioadele minime de odihnă şi un număr maxim de ore de lucru, dar legislaţia propriu-zisă şi măsurile de implementare trebuie elaborate de către fiecare stat în parte.
Regulamente
Regulamentul este un act legislativ cu caracter obligatoriu. Trebuie aplicat în integralitatea sa în toate statele membre. De exemplu, dacă UE doreşte să protejeze denumirea unor produse agricole care provin din anumite zone (de exemplu, şunca de Parma), Consiliul adoptă un regulament.
Decizii
Decizia este un act legislativ direct aplicabil şi obligatoriu pentru toţi cei cărora li se adresează. Destinatarii săi pot fi statele membre sau chiar întreprinderile.
Recomandări
Recomandarea nu este obligatorie. Prin intermediul unei recomandări, instituţiile îşi fac cunoscută opinia şi sugerează direcţii de acţiune, fără a le impune însă vreo obligaţie legală destinatarilor recomandării.
Avize
Avizul este un instrument care le permite instituţiilor să prezinte un punct de vedere fără caracter obligatoriu, altfel spus fără a le impune vreo obligaţie legală celor cărora li se adresează. Poate fi emis de către principalele instituţii europene (Comisia, Consiliul, Parlamentul) sau de către Comitetul Regiunilor sau Comitetul Economic şi Social European. Pe durata elaborării actelor legislative, Comitetele emit avize care prezintă punctul lor de vedere cu privire la aspecte regionale, economice şi sociale specifice.