Directiva prevede un termen de transpunere în legislaţia naţională: statele membre dispun de o marjă de manevră care le permite să ţină cont de specificităţile naţionale. Transpunerea trebuie să aibă loc în termenul prevăzut de directivă.
Directiva serveşte la armonizarea legislaţiilor naţionale, în special în vederea realizării pieţei unice (de exemplu, normele referitoare la siguranţa produselor).

Detasarea lucratorilor in UE

Directiva 67 din 2014 respectarea directive de detasare

Directiva 71 din 1996 detasarea transnationala

Directiva 88 din 2003 organizarea timpului de munca

Directiva 207 din 1976 egalitatea de tratament

Ghid detasarea lucratorilor in spatiul comunitar