CONSTITUŢIA ROMANIEI

Codul muncii – LEGEA nr. 53 din 2003

ORDIN nr. 64 din 2003 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de munca

CONTRACT COLECTIV DE MUNCA UNIC LA NIVEL NATIONAL 2007 – 2010

Codul rutier – OUG nr. 195 din 2002 privind circulaţia pe drumurile publice

REGULAMENT de aplicare a OUG nr. 195

HG nr. 500 privind din 2011 registrul general de evidenţă a salariaţilor

ORDIN nr. 1918 din 2011 pentru aprobarea procedurii şi actelor pe care angajatorii sunt obligaţi să le prezinte la inspectoratul teritorial de muncă pentru obţinerea parolei, precum şi a procedurii privind transmiterea

HG nr. 38 din 2008 privind organizarea timpului de muncă al persoanelor care efectuează activităţi mobile de transport rutier

HG nr. 250 din 1992 privind concediul de odihna si alte concedii ale salariatilor din administratia publica, din regiile autonome cu specific deosebit si din unitatile bugetare

HG nr. 518 din 1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar

HG nr. 1091 din 2014 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată

HG nr. 1256 din 2011 privind condiţiile de funcţionare, precum şi procedura de autorizare a agentului de muncă temporară

HG nr. 1860 din 2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii

LEGEA nr. 52 din 2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri

NORME METODOLOGICE de aplicare a Legii nr. 52

LEGEA nr. 62 din 2011 dialogului social

LEGEA nr. 67 din 2006 privind protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acestora

LEGEA nr. 78 din 2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România

LEGEA nr. 142 din 1998 privind acordarea tichetelor de masă

LEGEA nr. 156 din 2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate

NORME METODOLOGICE de aplicare a Legii nr. 156

LEGEA nr. 202 din 2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi

LEGEA nr. 252 din 2003 privind registrul unic de control

LEGEA nr. 279 din 2005 privind ucenicia la locul de muncă

NORME METODOLOGICE de aplicare a Legii nr. 279

LEGEA nr. 344 din 2006 privind detasarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnationale

HG nr. 104 din 2007 pentru reglementarea procedurii specifice privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale pe teritoriul României

LEGEA nr. 448 din 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

NORME METODOLOGICE de aplicare a Legii nr. 448

LEGEA nr. 467 din 2006 privind stabilirea cadrului general de informare şi consultare a angajaţilor

LEGEA nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

OG nr. 99 din 2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă

NORME METODOLOGICE de aplicare a OG nr. 99 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata

OG nr. 2 din 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

OG nr. 25 din 2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România

OG nr. 27 din 2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor

OG nr. 27 din 2011 privind transporturile rutiere

OUG nr. 44 din 2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale

OUG nr. 56 din 2007 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României

OUG nr. 111 din 2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor

NORME METODOLOGICE de aplicare a OUG nr. 111

OUG nr. 158 din 2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

OUG nr. 194 din 2002 privind regimul străinilor în România