LEGEA nr. 319 din 2006 a securitatii si sanatatii in munca

NORME METODOLOGICE de aplicare a prevederilor Legii nr. 319

CERINŢE MINIME pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca

REGULAMENTUL (CE) NR. 561/2006 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN

HG nr. 300 din 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile

HG nr. 355 din 2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor

HG nr. 557 din 2007 privind completarea măsurilor destinate salariaţii încadraţi în baza unui contract individual de muncă pe durată determinată şi pentru salariaţii temporari

HG nr. 600 din 2007 privind protecţia tinerilor la locul de munca

HG nr. 855 din 2013 de aplicare a prevederilor Legii nr. 279

HG nr. 971 din 2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi sau de sănătate la locul de munca

HG nr. 1028 din 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare

HG nr. 1048 din 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de munca

HG nr. 1051 din 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecţiuni dorsolombare

HG nr. 1058 din 2006 privind cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor care pot fi expusi unui potenţial risc datorat atmosferelor explozive

HG nr. 1091 din 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de munca

HG nr. 1146 din 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în munca de către lucrători a echipamentelor de munca

HG nr. 1218 din 2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici

LEGEA nr. 279 din 2005 privind ucenicia la locul de muncă

LEGEA nr. 349 din 2007 privind reorganizarea cadrului instituţional în domeniul managementului substanţelor chimice

NORME METODOLOGICE de aplicare a prevederilor OUG nr. 96

NORME METODOLOGICE de aplicare a prevederilor OUG nr. 99

ORDIN nr. 3 din 2007 privind aprobarea Formularului pentru înregistrarea accidentului de munca – FIAM

OUG nr. 96 din 2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă

OUG nr. 99 din 2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în munca