Art. 40 alin. (1) lit. f) din Codul muncii ii confera angajatorului dreptul de a stabili obiectivele de performanta individuala, precum si criteriile de evaluare a realizarii acestora. Stabilirea acestor obiective si a criteriilor prin care sa se realizeze aprecierea indeplinirii lor, se incadreaza in conceptual de ansamblu al evaluarii profesionale a salariatilor. Atributiile din fisa postului sunt rezultatul acordului partilor la incheierea contractului individual de munca, in timp ce obiectivele de performanta se stabilesc unilateral de catre angajator pe parcursul executarii contractului respectiv.
Situatia este diferita in legatura cu criteriile de evaluare a performantelor individuale. Ca urmare a informarii de catre angajator a persoanei selectate, conform art. 17 alin. (3) lit. e), criteriile de evaluare a performantelor individuale sunt acceptate de viitorul salariat, devenind un element de continut al contractului individual de munca, conform art.17 alin. (4).
Criteriile de evaluare a activitatii profesionale – chiar daca sunt cele stabilite de la nivelul angajatorului, avand character general – implica acordul salariatului (spre deosebire de stabilirea obiectivelor de performanta individuala).
Ulterior, angajatorul este indreptatit sa modifice aceste criterii prin regulamentul intern, conform art. 242 lit. i) si sa le comunice salariatului. Simetria actelor juridice impune solutia ca, asa cum se incheie un contract, printr-un acord de vointa, tot astfel sa fie si modificat.