Cadrul legal este stabilit de art. 17 alin. (3) lit. d) si e), art. 39 alin. (2) lit. a) si art. 40 alin. (1) lit. b) si f) din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii si art. 13 lit. d) din Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca .

In conformitate cu prevederile art. 17 alin. (3) lit. d) si e) din Codul Muncii, angajatorul trebuie sa informeze persoana selectata in vederea angajarii ori salariatul, dupa caz, cu privire la:
- functia/ocupatia conform specificatiei Clasificarii ocupatiilor din Romania sau altor acte normative, precum si fisa postului, cu specificarea atributiilor postului;
- criteriile de evaluare a activitatii profesionale a salariatului aplicabile.

In vederea asigurarii conditiilor de securitate si sanatate in munca si pentru prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale, angajatorul are obligatia de a stabili pentru lucratori, prin fisa postului, atributiile si raspunderile ce le revin in domeniul securitatii si sanatatii in munca, corespunzator functiilor exercitate (art. 13 lit. d din Legea nr. 319/2006).