Regulamentul de organizare si functionare este actul intern unilateral al angajatorului – persoana juridica – prin care se stabilesc, potrivit prevederilor legale, structura sa generala, compartimentele de lucru (atelier, sectie, birou, serviciu, directie, departament, etc.) si atributiile (competentele) lor, conlucrarea dintre ele si raporturile cu conducerea persoanei juridice respective.
Regulamentul de organizare si functionare se aproba, de regula, de catre organul de conducere al fiecarei persoane juridice. Elaborarea acestui tip de regulament constituie atat un drept, cat si o obligatie pentru angajator.
Calitatea de izvor specific a regulamentului de organizare si functionare decurge si din existent situatiilor cand insasi legea precizeaza ca atributiile de serviciu ale unui salariat se stabilesc in functie de prevederile regulamentului de organizare si functionare.