Servicii SSM – securitate si sanatate in munca

In sens larg, prin „securitate si sanatate in munca” se desemneaza ansamblul de norme obligatorii referitoare la programarea, desfasurarea, indrumarea si controlul procesului muncii, care au ca scop crearea conditiilor optime pentru apararea vietii si a sanatatii tuturor participantilor la acest proces, prevenirea accidentelor si a imbolnavirilor profesionale.

In sens restrans, „securitatea si sanatatea in munca” priveste normele de tehnica securitatii, masurile concrete, operative, de asigurare a vietii si integritatii fizice a celor ce muncesc.

Notiunea de „securitate si sanatate in munca” are deci un continut complex care, privit din punct de vedere tehnic, cuprinde masurile tehnico-organizatorice luate pentru inlaturarea accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale, iar din punct de vedere juridic, cuprinde totalitatea normelor de drept referitoare la obligatiile conducerilor societatilor de a asigura personalului muncitor conditii bune pentru desfasurarea muncii.

Directiva Cadru 89/391/CEE – privind punerea în aplicare de măsuri pentru promovarea îmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii lucrătorilor la locul de muncă, prin:
- Art. 5 angajatorul are datoria de a asigura siguranţa şi sănătatea lucrătorilor în orice aspect legat de muncă.
- Art. 6 angajatorul trebuie să evalueze riscurile care nu pot fi evitate. Măsurile preventive şi metodele de lucru şi de producţie trebuie integrate în toate activităţile întreprinderii şi/sau unităţii respective şi la toate nivelurile.
Astfel ca potrivit art. 6 alin. 1) din Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, angajatorul are obligaţia de a asigura securitatea şi sănătatea lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă.