Echipamentul Individual de Protecţie (EIP) include orice tip de echipament ce se intenţionează a fi utilizat de lucrători cu scopul protejării acestora împotriva unui pericol asupra securităţii şi sănătăţii în muncă. Echipamentul Individual de Protecţie trebuie să fie utilizat numai după ce s-au luat toate celelalte măsuri de prevenire a potenţialelor pericole rămase. EIP trebuie în principiu să fie folosit doar de o singură persoană. Excepţie: Dacă se garantează că nu vor exista pericole de sănătate sau probleme de igienă. Dacă se utilizează mai multe articole de EIP în acelaşi timp, acestea trebuie coordonate între ele.
Angajatorul poate furniza doar EIP care:
- este în conformitate cu specificaţiile de securitate şi sănătate,
- oferă protecţie fără să prezintă un pericol major în sine,
- este adecvat pentru condiţiile relevante,
- este ergonomic,
- se potriveşte lucrătorului.
Dacă EIP este etichetat în conformitate cu prevederile legale relevante (marcaj CE), angajatorul poate presupune că acesta este conform cu specificaţiile relevante de securitate şi sănătate.
Înainte de selectarea EIP, trebuie să aibă loc o evaluare:
- Evaluarea pericolelor ce nu pot fi evitate,
- Nevoia de EIP, rezultată din aceste pericole,
- Evaluarea proprietăţilor EIP disponibil.
Dacă se anticipează accidentări sau vătămări ale sănătăţii lucrătorilor, angajatorul trebuie să furnizeze EIP pentru:
- Protecţia capului,
- Protecţia picioarelor,
- Protecţia ochilor şi a feţei,
- Măşti respiratorii,
- Protecţia corpului.
Prevederile ce au în vedere monitorizarea sănătăţii trebuie să se aplice independent de utilizarea echipamentului individual de protecţie.