• Prevenirea electrocutării personalului care utilizează instalația electrică și echipamentul de lucru;
• Prevenirea incendierii clădirilor și prevenirea distrugerii aparaturii electrice și electronice;
• Verificarea continuității nulului de protecție.
Verificarea și măsurarea se efectuează conform STAS 12604/4.
Verificările PRAM sau, mai corect spus, rapoartele de încercări, înseamnă măsurarea rezistentei de dispersie a instalației de punere la pământ cu aparat special pentru acest scop și verificarea tuturor continuităților instalațiilor care asigură protecția prin punere la pământ.
Aparatele utilizate sunt verificate periodic de metrologie autorizată.
În urma verificării PRAM se întocmește buletin de verificare PRAM care cuprinde:
• Condițiile de măsurare
• Tipul aparatului folosit la măsurătoare
• Numele executantului și locul măsurării
• Copie după certificatul metrologic al aparatului folosit la măsurare
• Copie după autorizația ANRE care dă dreptul emitentului să emită buletin PRAM
Buletinele de verificare sunt solicitate la controalele efectuate de Inspecția Muncii, Protecția Consumatorului și Pompieri.
În cazul în care valorile măsurate nu corespund normelor, instalația prezintă pericol de electrocutare iar paratrasnetul nu mai prezintă siguranța împotriva incendierii în caz de trăsnet.

Legea nr. 31/2006 a securității și sănătății în muncă
ART. 39
(9) Constituie contravenție și se sancționează cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei nerespectarea reglementarilor de securitate și sănătate în muncă privind:
f) prevenirea accidentelor prin electrocutare la executarea, exploatarea, întreținerea și repararea instalațiilor și a echipamentelor electrice, precum și pentru prevenirea efectelor electricității statice și ale descărcărilor atmosferice;
HG nr. 1146/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea în munca de către lucrători a echipamentelor de muncă
3.3.18. Mijloacele și echipamentele electrice de protecție trebuie să fie verificate, în conformitate cu prevederile reglementarilor și regulilor tehnice aplicabile, înainte de utilizare, la punerea în funcțiune, după reparații sau modificări și apoi periodic (în exploatare).