Persoanele fizice şi juridice sunt obligate să respecte reglementările tehnice şi dispoziţiile de apărare împotriva incendiilor (PSI) şi să nu primejduiască, prin deciziile şi faptele lor, viaţa, bunurile şi mediul. Apărarea împotriva incendiilor sau PSI constituie o activitate de interes public, naţional, cu caracter permanent, la care sunt obligate să participe, în condiţiile legislației în vigoare, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi toate persoanele fizice şi juridice aflate pe teritoriul României.
Astfel că, PRESTSERV HRC vă oferă consultanță în vederea instruirii (introductiv – generală, periodică) a tuturor angajaților, precum și în vederea dotării cu mijloace de stingere a incendiilor adecvate, a întocmirii fișei obiectivului și a îndeplinirii obligațiilor ce va revin conform art. 16 privind obligațiile conducătorului unității ale Legii nr. 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare.