“primul ajutor – ajutor medical imediat, care se da unui bolnav sau unui accidentat la fata locului”

Potrivit art. 10 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare, angajatorul trebuie sa asigure cadrul necesar pentru acordarea primului ajutor in cazul producerii unor accidente de munca. Masurile luate trebuie sa fie adaptate naturii activitatilor si marimii unitatii.

De asemenea, angajatorul trebuie sa stabileasca legaturile necesare cu serviciile specializate (serviciul medical de urgenta).

In vederea protejarii securitatii si sanatatii lucratorilor impotriva accidentelor, incidentelor si urgentelor legate de prezenta unor agenti chimici periculosi la locul de munca, cu respectarea obligatiilor prevazute la art. 10 si 11 din Legea nr. 319/2006, angajatorul trebuie sa stabileasca masurile sau planurile de actiune care pot fi aplicate atunci cand se produce un asemenea eveniment. Aceste masuri sau planuri de actiune trebuie sa includa exercitii de protectie adecvate, care vor fi efectuate la intervale regulate, precum si asigurarea mijloacelor adecvate de prim ajutor (art. 25 din HG nr. 1218/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici).

Comitetul de securitate si sanatate in munca trebuie instiintat cu privire la masurile care au fost luate la nivelul unitatii in vederea asigurarii conditiilor necesare pentru acordarea primului ajutor (art. 71 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca). Masurile trebuie amintite si in timpul procesului de instruire a lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca (instruirea introductiv-generala si instruirea la locul de munca).

Mai mult, pe durata procesului de instruire (instruirea la locul de munca) trebuie efectuate demonstratii practice in legatura cu utilizarea corecta a mijloacelor pentru acordarea primului ajutor.