Cadrul legal este stabilit de art. 19 lit. g si h din Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor si art. 17 lit. b, art. 20 alin. 2 lit. a, art. 23 lit. c, art. 33-35 din Normele Generale din 28 februarie 2007 de aparare impotriva incendiilor.

Potrivit art. 19 lit. g din Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, administratorul sau conducatorul institutiei, dupa caz, are obligatia de a elabora instructiuni de aparare impotriva incendiilor si de a stabili atributiile ce le revin salariatilor la locurile de munca.

Salariatii de la locurile de munca pentru care s-au intocmit instructiuni PSI au obligatia sa le studieze, sa si le insuseasca si sa le aplice (art. 34 din Normele Generale din 28 februarie 2007 de aparare impotriva incendiilor).

Conducatorii institutiilor publice, patronii si managerii agentilor economici au obligatia sa asigure instruirea intregului personal angajat in munca, in raport cu nivelul de pregatire al salariatilor si in functie de specificul activitatii desfasurate de fiecare unitate.

Instruirea persoanelor angajate in munca in domeniul situatiilor de urgenta constituie parte componenta a activitatii de pregatire desfasurate de persoanele fizice si juridice in domeniul managementului situatiilor de urgenta, potrivit prevederilor legale in vigoare (art. 2 din Dispozitiile generale privind instruirea in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor si instruirea in domeniul protectiei civile).

Instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta se face la angajare si periodic si se realizeaza prin urmatoarele categorii de instructaje:
1. instructajul introductiv general;
2. instructajul specific locului de munca;
3. instructajul periodic;
4. instructajul pe schimb, acolo unde situatia o impune;
5. instructajul special pentru lucrari periculoase;
6. instructajul la recalificarea profesionala;
7. instructajul pentru personalul din afara operatorului economic sau a institutiei (art. 9 din Dispozitiile generale privind instruirea in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor si instruirea in domeniul protectiei civile).