În domeniul transportului rutier sunt aplicabile dispozițiile reglementate prin legi speciale, dispoziții specifice derogatorii de la prevederile Codului muncii.
Astfel că atât dispozițiile OG nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora, cu modificările și completările ulterioare, cât și HG nr. 38/2008 privind organizarea timpului de muncă al persoanelor care efectuează activităţi mobile de transport rutier, cu modificările și completările ulterioare, stabilesc timpii de conducere și de odihnă.
În desfășurarea raporturilor de muncă, angajatorii au obligația de a corela prevederile legale între legea specifică activității de transport și dispozițiile acordurilor încheiate, prin asigurarea drepturilor și obligațiilor ce derivă din normele speciale raportate la drepturile stabilite prin contractele individuale de muncă, regulamentul intern, contractele colective de muncă sau în Codul muncii.
- ART. 4 din OG nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora, cu modificările și completările ulterioare.
(1) Controlul respectării prevederilor Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 561/2006, ale Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3.821/85, ale Acordului AETR şi ale prezentei ordonanţe se va desfăşura atât în trafic, cât şi la sediile întreprinderilor şi operatorilor de transport rutier.
(2) Controlul în trafic se efectuează de către personalul cu atribuţii de control din cadrul Autorităţii Rutiere Române A.R.R. şi/sau de către poliţişti rutieri.
(3) Controlul la sediile întreprinderilor şi operatorilor de transport rutier se efectuează de către personalul cu atribuţii de control din cadrul Autorităţii Rutiere Române – A.R.R. şi/sau de către personalul cu atribuţii de control din cadrul Inspecţiei Muncii – I.M., Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, în limita de competenţă a acestora.